Reklámfotózás kihelyezett fotóstúdióval | Hangulat fotózás nr. I | Bricostore nr. I

Reklámfotózás kihelyezett fotóstúdióval. Enteriőr fotók | Reklámfotó stúdió és fotóműterem | Katalógus fotózás

Reklámfotózás kihelyezett fotóstúdióval. Reklámfotózás szolgáltatásunk kifejezetten azoknak ajánlott, akik valóban egyedi reklámfotókat szeretnének. Tevékenységünk jelentős részét a megrendelők részére végzett reklám, referencia és termékfotózás teszi ki.Tevékenységünk jelentős részét a megrendelők részére végzett reklám, referencia és termékfotózás teszi ki. Műtermi felvételek épített vagy egyszerűen körülvágható háttérrel. Reklám anyagokhoz, katalógusokhoz, web-áruházakhoz és honlapokhoz, valamint promóciós anyagokhoz.
Reklámokhoz, illusztrációkhoz szükséges képanyagok elkészítését vállaljuk sok éves műtermi és reklámfotós gyakorlattal. Szükség esetén analóg vagy nagy felbontású digitális felszereléssel belső és külső helyszínen is.
Professzionális reklámfotózást vállalunk, és olyan minőségű reklámfotó szolgáltatást kínálunk kedves ügyfeleink részére, amely a legnagyobbak számára is tökéletesen elfogadható minőségű. A különbség annyi, hogy az áraink nem elrugaszkodottak, így bármely vállalkozás megteremtheti önmagának a sikerhez szükséges reklámfotók elkészítésével a stabil jövő biztos hátterét.

reklámfotózás kihelyezett fotóstúdióval bricostore konyha 3

Reklámfotózás kihelyezett fotóstúdióval. Egy reklámfotózást a komplexebb feladatok közé soroljuk, éppen ezért jól megválasztott helyszínek, szereplők, eszközök, csapat jellemzi. Helyszínnek külső és belső terek egyaránt választhatóak, illetve ennek megfelelően, amennyiben minden feltétel adott, szívesen vállalok műtermi és külső fotózást. Modellek, statiszták szükségessége esetén közösen, akár kreatív kolléga bevonásával tervezzük meg a koncepciót. A szükséges eszközök, stáb kiválasztása ezek után már sokkal gördülékenyebb. Szükség esetén segítek a helyszínek, modellek, ötletek kiválasztásban, illetve az egész projekt megszervezésben, kivitelezésében.

reklámfotózás kihelyezett fotóstúdióval bricostore konyha 11

Reklámfotózás kihelyezett fotóstúdióval. Reklámfotózást, katalógusfotózást, enteriőr és hangulatfotózást vállalunk. Felvételeink perspektíva és formakorrigáltak, a nemzetközi reklám és PR igényeinek megfelelő világítással és minőségben készülnek. Nagy felbontású felvételeink tűéles, 20 nm-es poszternagyításokat is lehetővé tesznek. A reklámfotó igényei szerint trükkfelvételezési technikákat, színes fényeket, többszörös expozíciót és multipop technikát is használunk. Minden képi effektust a kamera előtt oldunk meg, a digitális utómunkákat minimalizáljuk. Speciális kameráinkkal a mélységélességet is mozgatni tudjuk a képtérben, így a felvétel szemlélőjének szemét vezetni tudjuk a reklámfotó szemlélése közben.

reklámfotózás kihelyezett fotóstúdióval bricostore konyha 4

Reklámfotózás kihelyezett fotóstúdióval:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Reklámfotózás kihelyezett fotóstúdióval. Készítünk magazinok/cégek számára hangulatosan berendezett terek hangulatfotózását, vállalok személyre szóló enteriőr berendezési munkákat, és különleges rendezvénydekorációs/partidekorációs munkákat és fotózását. Mindegyikben az alkotó folyamatot szeretem a legjobban, illetve gyönyörködni a végeredményben, és az elégedett ügyfelek arcában.

reklámfotózás kihelyezett fotóstúdióval álmod meg konyhádat 1

Reklámfotózás | Portréfotózás: [1] [2] [3]

Everling Csaba | fotográfus
+36 30/952 69 47

3 comments

 1. Everling Csaba

  Elméletek a reklámképről | Klasszikus elmélet

  A klasszikus elmélet szerint a reklám észlelésének, felfogásának, értékelésének folyamata egymást követő, elkülöníthető szakaszokból áll. Mindegyik szakaszban más és más tulajdonságra kell hatni a reklámnak. Az elmélet szerint a hirdetés feladata az, hogy először felhívja a figyelmet (Attention), kiváltsa az érdeklődést (Interest), felkeltse a vágyat a termék iránt (Desire) és végül ösztönözzön a vásárlásra (Action). A reklámképnek pedig az a feladata, hogy felkeltse a figyelmet és ösztönözzön a szöveg elolvasására. A reklám észlelésétől a vásárlásig tartó folyamatot az un. A.I.D.A. rendszer.

  2012-06-04 at 09:31

 2. Everling Csaba

  Elméletek a reklámképről | Motivációs interpretáció

  Az 1950-es években terjedt el ez az irányzat. A reklámpszichológiában és a szociológiában tett új felfedezéseket felhasználva feltárták a klasszikus elmélet gyengeségeit. A motivációkutatók szerint a figyelemfelkeltés nem olyan egyszerű, mint ahogy azt a klasszikus elmélet képviselői tanították. Az ember ugyanis könnyebben észreveszi azt, amit szeretne, és nehezebben azt, amire nem kíváncsi.

  Ezen kívül rájöttek arra, hogy a képnek más igen fontos szerepe is van: bizonyos esetekben befolyásol, meggyőz, állít valamit. Megkönnyíti a márka emlékezetben tartását, felidézését.

  A motivációkutatók újfajta megközelítésből vizsgálták a reklámot. Az 50-es évektől kezdve fokozatosan visszaszorították a klasszikus elmélet híveit. Rájöttek arra, hogy magatartásunkban, cselekedeteinkben vágyaink tükröződnek. A vásárlásban is az egyéniségünk „megmutatása”, önmegvalósítás irányít bennünket. Az árunak szimbolikus jelentése van, segít érvényesíteni a vásárló egyéniségét, vagy éppen leplezni azt. A reklámközlésben törekedni kell ezek érvényre juttatására, kifejezésére, új magatartásmodellek kialakítására, vagy a régiek befolyásolására. Ennek elérésében a képnek különösen fontos szerepe van.

  2012-06-04 at 09:34

 3. Everling Csaba

  Elméletek a reklámképről | Szemiotikai megközelítés

  A szemiotika a jelek általános tudományával foglalkozik. Ezen elmélet híveit a képeknek csak az értelmi jelentése foglalkoztatják. Akkor végeznek ilyenfajta elemzést, miután a reklámot már megtervezték, vagyis a motivációs vizsgálatok során kialakult már a tartalom, amit formába is öntöttek. A vizsgálat feltárja, hogy a tartalomhoz a megfelelő formát választottak-e.

  A reklám szemiotikai vizsgálatát a szakmán kívül állók kezdeményezték és állították a figyelem középpontjába. Az első kísérletek Franciaországban történtek erre 1964-ben. Ebben az évben adta közre Roland Barthés azóta klasszikusnak tekinthető úttörő tanulmányát a reklámfotóról.
  A tanulmány ismertetése előtt, szeretném tisztázni az elemzésben felhasznált alapfogalmakat. Reklámközlésnek nevezzük azt, amit egy reklámhordozó továbbít. A közlés mindig fizikailag érzékelhető jelölőkből áll. Ezek a jelölök a betűkből, szavakból, mondatokból álló szöveg, részletekből, színekből, kontúrokból kialakuló kép. A jelölők láncot alkotnak, más néven jelölőegyüttest. Minden jelölőnek tekinthető egy képen, egy szövegben, ami a közlés felülete, ami a felszínen jelenik meg, látható, olvasható. A jelöltek a jelölők tudati vetületei, melyekből a jelentés kialakul. Valójában a jelölő és a jelölt összekapcsolásából keletkezik a jelentés.
  Egyszerűen fogalmazva: mindazt, amit a képen látunk jelölőegyüttesnek, ami pedig a fénykép láttán az agyunkban kivetül jelölt-együttesnek nevezünk.
  Egy kép szemiotikai vizsgálata során a képet elemekre bontjuk, amelyek önálló jelentéstartammal rendelkeznek. A képen, ellentétben a nyelvvel, nem minden elemnek (jelölőnek) van jelentése. A reklámban nagyobb egységeknek, több jelölőből álló jelölőcsoportnak az elrendezését és szabályszerűségét érdemes a reklámszakembernek vizsgálni.

  Egy reklám szemiotikai vizsgálata rendkívül bonyolult és nagy szakértelmet kíván.
  Szándékosan nem bocsátkozom saját elemzésbe, ezért idézek Barthés tanulmányából:
  „Példaként álljon itt Panzani egyik reklámja. Tésztacsomagok, egy konzervdoboz. Egy sajtos zacskó, mellette paprika, paradicsom, hagyma. Egy gomba. Mindez félig nyitott hálóban, sárga és zöld árnyalatban, piros alapon.
  Az első közlés – amit a kép azonnal tudomásunkra hoz – nyelvi természetű. A szövegezés, a dobozok és a zacskó márkafeliratai a kép keretébe illeszkednek. A közlés értelmezéséhez szükséges a francia nyelv ismerete. Aki ismeri az ábécét és a francia nyelvet, megérti. Az első közlés további elemekre bontható. A „Panzani” elnevezés nemcsak a gyártóval ismertet meg. Hangzása utal az „olaszosságára”. A nyelvi közlés kettős: egy jelöltből és egy jelölőből áll. Mi a jelölt és a jelölő? A jelölő ebben az esetben a „Panzáni” hangzósor (a betűkből kialakuló szó), a jelölt pedig amire utal: a makarónira, a paradicsomlére, a sajtra. Az egészet egyetlen közlésnek tekinthetjük.
  A fénykép első pillantásra egy sereg, egymással kapcsolatban nem álló jelet tartalmaz. A kép először azt sugallja, hogy valaki bevásárlásból tér haza. Ehhez a jelölthöz (bevásárlásból hazatérni) két pozitív érték fűződik. Az egyik a termékek frissessége, a
  másik a kizárólag házi felhasználásra szánt termékek. Az utóbbit a félig nyitott háló jelöli, melyből a termékék, mint a kiárusításnál, az asztalra ömlenek. Ugyanilyen egyértelmű a második jel: a három szín (mint jelölők) a jelöltre (Olaszországra, „olaszosságra”) utalnak. A képet érdemes tovább elemezni. Minden különösebb erőfeszítés nélkül két újabb jelet fedezhetnek fel rajta. A különböző termékek szorosan egymás mellé helyezett ábrázolásmódja arról tanúskodik, hogy Panzani az ízletes tál elkészítéséhez az összes kellékkel szolgálhat. A friss zöldség, a gomba és a sajt közé illesztett konzerv azt a gondolatot ébreszti, hogy Panzaninál még a konzerv is vetekszik a friss áruk minőségével. A konzervdoboz összekötőkapocsul szolgál zöldség (a termék eredeti állapota) és a kész konzerv (a termékék fogyasztás előtti, utolsó állapota) között. A kép komponáltsága az ételcsendéletek hangulatát idézi.
  A fénykép – ha az említett jelektől eltekintünk – még mindig tartalmaz információs anyagot. Az olvasó első pillantásra megérti azt, hogy a fénykép meghatározott térben elrendezett, különféle tárgyak összessége. A formánál vagy a színnél többet lát, a tárgyakat felismeri, azonosítani tudja őket. A közlés értelmezéséhez nincs szükség különleges ismeretanyagra, elég csupán az észlelésre támaszkodni. Ez sem csekélység, ha figyelembe vesszük, hogy mit értünk a képen: mi a paradicsom, a háló, a tésztacsomag és a róla készült fénykép közti különbség.”

  Azért tartom érdekesnek ezt az elemzést, mert a mai napig találkozhatunk számos nagyon hasonló hirdetéssel vagy csomagolással.

  2012-06-04 at 09:50

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>